• 2
  • 3
  • 1

su arıtma cihazları

Su arıtma yaparken filtrasyonunuza giren suyunuz birkaç operasyondan geçirilerek su arıtma filtrelerinde içerisindeki bütün istenmeyen kaba partikülleri ve suyunuzdaki ağır metalleri ayrıca suyunuzun içerisinde rahatsız edici kimsayal klor ve gazal kokularını alarak su arıtma cihazlarından çıkan suyunuzun kalitesini birinci sınıf su kalitesine çıkarmaktadır. Su arıtma cihazları filtrasyonları genel olarak 5 filtreden oluşur. Evsel su arıtmadaki 5 filtrenin yapısı itibarı ile reverse osmosis sistem olarakta bilinir. Suyunuzdaki bütün meteryalleri ayrıştırarak suyunuzun molekül yapısını değiştirir dolayısıyla insan vücudunu arıtılarak giren suyun kan dolaşımını hızlandırdığı böbrekleri çok rahatlattığı insan vücudunun direncini arttırdığını söyleyebiliriz.

Sediment filtre Granül aktif karbon filtre Blok aktif karbon filtre Membran filtre Son karbon filtre
tortu filtre granül aktif karbon filtre blok aktif karbon filtre membran filtre son karbon filtre
Sediment Filtre
Sularda bulunan çözünmemiş askıda katı maddelerin
(tortu, kum, çamur v.s.) oluşturduğu kirliliğe bulanıklık denir.
Askıda katı maddelerin oluşturduğu kirliliği giderme, filtrasyon
işlemi ile yapılmaktadır. Sediment filtre suyunuzda bulunabilecek
partiküller, kir, tortu, kum arıtımı için kullanılır.
GAC Karbon Filtre
Olağanüstü ve benzersiz emme, üzerinde toplama özelliği
kazandırılan bir iç gözenek yapısı oluşturulmuş granül aktif
karbon (GAC) filtre, suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren
eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır.
Blok Karbon Filtre
Blok karbon filtre yüksek performanslı aktive edilmiş karbondan
oluşmaktadır klorin, koku, organik kirleticiler, böcek ilaçları
ve koku ile tadı etkileyen kimyasalları arındırır. Hindistan cevizi
kabuğundan mamul blok karbon filtresi, uzun ömürlüdür ve
suyunuzu gerçek tadına ulaştırır.
Su arıtma cihazlarımızda üst sınıf membranlar kullanılmaktadır.
Standart olarak günde 290Lt üreten 75GDP’lik membranlar
bulunmaktadır. Suyunuzda oluşabilecek sert su kontaminantları
ortadan kaldırır: Arsenik, Kurşun, Bakır, Baryum, Krom, Cıva,
Sodyum, Kadmiyum, Flüorür, Nitrit, Nitrat, Selenyum, Bakteri ve
virüsleri atık bölümünden dışarı atar %100 güvenli içme suyu verir.
Post Karbon Filtre
Membran filtreden çıkan su, saflığa yakın olup, içim olarak hamdır.
Birçoğumuz bu suyun tadını beğenmeyiz. Post karbon filtre ile bu
hamlıktan çıkar, içimi hoş bir hale gelir. Bir dağ kaynağından çıkan
su gibidir.

Su arıtma Nedir: su arıtma suda bulunan yabancı maddelerden daha küçük gözeneklere sahip filtrelerden geçirilmesine su arıtma denir. Kaliteli su arıtma için birden fazla filtrenin ardarda bağlanarak su içerisinde bulunan yabancı maddelerden arıtan cihaza denir. Kaliteli içme suyu üretmeye yarayan su arıtma cihazlarıdır. Su arıtma cihazları alınırken dikkat edilmesi gerekenler,

su arıtma cihazlarının havuzları ilk filtrelerin yuvası olarak söyleyebiliriz burada asıl kalite unsuru dayanımdır. Su arıtma işlemi yaparken şebekelerde gece basıncı ve gündüz basıncı farklıdır bu fark yüzünden kalitesiz su arıtma cihazlarının havuzları patlar bundan dolayı havuzların et kalınlıklarına bakılmalıdır ve eğer bir pazarlamacıdan alınıyorsa havuzların test basınçları sorulmalıdır.

Su arıtma cihazlarında bu test basıncının yüksek olmasındaki amaç şebekelerde gece basıncının yükselmesinden dolayı şebeke pompaları kapatılır ve düzenli olarak şehir su kullanmaya başladıkça açılır bu açılma sırasında şebekede ciddi yüksek basınç oluşur ve bu basınç su arıtma cihazının ilk filtrelerinin patlamasına sebeb olur ve evinizi su basabilir.

Su arıtma cihazlarında dikkat edilmesi gereken bir nokta ilk filtrelerin havuzlarının ilk bakışta anlayabileceğiniz hurda malzemeden yapılıp yapılmaması bunda dikkat edeceğiniz noktalar Şeffaf olan malzemeler gayet berrak olmalı, beyaz olan su arıtma havuzlarından ise olması gerekenlerden birisi net kar beyazı olması gerekli herhangi bir rengin dalgalanması bulunduğu taktirde hurda plastikten oluşmuştur kesinlikle o cihazı almayınız.

Beş (5) mikron su arıtma filtresi suda bulunan 5 mikrona kadar tüm parça ve partükülleri tutar. Bu su arıtma filtresinin maksimum sağlıklı kullanım ömrü 6 aydır yalnız bu filtreye verdiğiniz sudan dolayı daha kısa sürede tıkanabilmektedir. Sağlıklı su arıtma süresinin belirlenmesinde etkenlerden birisin bu filtrenin üzerinde oluşan tabakadan kaynaklanmaktadır gördüğü ışıkla beraber bakteri üretimi çok artar ve sağlıklı su arıtmayı bırakmaktadır. Bu filtre maliyeti istediğiniz kalite ve aldığınız yer ve hizmetle alakalı olarak değişmektedir. Su arıtma filtresinin önerilen değiştirme süresi 6 aydır.

1 (bir) mikron su arıtma filtresi su içerisinden bulunan 1 mikrona kadar tüm parçaları tutar ve suyunuzun kalitesinde göre değişiklik göstermekle beraber sağlıklı kullanım ömrü maksimum 6 aydır, genel olarak bu filtrede tıkanma nadiren görülür Membran su arıtıcı filtrenin karbon tozundan korunması amaçlıdır. Su arıtma cihazı filtre fiyatı alınan yere ve verilen hizmete göre değişiklik gösterir.

Membran su arıtma filtresi bu filtre su arıtma cihazlarının kalbidir Reverse osmosis ( Ters Ozmos / Ters Ozmoz ) gerçekleştiren su arıtma cihazları filtresidir. Bilinen insan sağlığına zararlı en küçük bakteriden virüsten yirmi (20) kat daha küçük gözenekten oluşur bu suyun çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmesine Ters Ozmos olur. Bu filtre su arıtma cihazımızın en uzun ömürlü filtresidir bu uzun ömrünün asıl sebebi suyla kendisini sürekli yıkayan otomatik bir sisteme sahip olmasındandır.